Vì sao khi nghỉ việc cần có đơn xin nghỉ việc? Một số mẫu đơn thông dụng

Khi người lao động mong muốn chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty. Để quá trình nghỉ việc diễn ra suôn sẻ thì họ cần hoàn tất đầy đủ thủ tục, hồ sơ trước khi nghỉ việc. Trong đó cần có đơn xin nghỉ việc. Đơn xin thôi việc như là thông báo bằng văn bản để gửi đến công ty về việc người lao động yêu cầu được chấm dứt hợp đồng. Đây là mẫu văn bản quan trọng cần phải có.

Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu một số mẫu đơn thôi việc được nhiều người áp dụng nhất. Dù bạn có nghỉ việc trong hoàn cảnh nào hay vì lí do gì. Thì những mẫu đơn dưới đây cũng như là một gợi ý để bạn có thể trình bày lá đơn phù hợp, lịch sự nhất. 

Tại sao cần phải viết đơn thôi việc?

– Khi nghỉ việc cần phải viết đơn xin nghỉ việc để thông báo cho công ty biết rằng mình sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Lá đơn xin thôi việc cần được trình bày rõ ràng, lịch sự để thể hiện sự tôn trọng của người lao động đối với công ty. 

– Hơn nữa khi đơn xin thôi việc được chấp thuận. Thì bạn mới được xem là nghỉ việc đúng quy định và không tự ý chấm dứt hợp đồng lao động. Sau quá trình nghỉ việc bạn sẽ được nhận lương và những khoản phụ cấp (nếu có) đúng thỏa thuận ban đầu. Nếu nghỉ việc mà không có đơn thôi việc. Bạn sẽ được cho là tự ý bỏ việc. Có thể sẽ không được nhận lương và hơn thế nữa sẽ phải bồi thường hợp đồng cho công ty nếu có kiện cáo xảy ra.

Một số mẫu đơn xin nghỉ việc được nhiều người sử dụng hiện nay 

Đơn nghỉ việc mẫu 1

Đơn nghỉ việc mẫu 1

Mẫu số 2

Mẫu số 2

Mẫu 3

Mẫu 3

Mẫu đơn thôi việc số 4

Mẫu đơn thôi việc số 4

Mẫu số 5

Mẫu số 5

Đơn xin thôi việc mẫu số 6

Đơn xin thôi việc mẫu số 6

Mẫu đơn số 7

Mẫu đơn số 7

Đơn thôi việc mẫu 8

Đơn thôi việc mẫu 8

Hồ Hiền: